Đóng

BỘT KÍCH RA RỄ ISRAEL 2018

BỘT KÍCH RA RỄ ISAREL 2018 HORMORIL 3 & HORMORIL 6

Hormoril 3 và Hormoril T3 (With Fungicide) dành cho cây thân mềm, thân thảo và có thành phần Ngăn Ngừa nấm bệnh cho cây con. Hormoril 6 và Hormoril T6 (With Fungicide) dành cho cây Thân Gỗ

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay