Đóng

Bảo quản hoa kho lạnh

Bảo quản hoa kho lạnh bằng TOG khi bạn muốn hoa kéo dài từ 15 ngày đến 30 ngày trong kho lạnh với nhiệt độ 3 – 5 độ C nhưng vẫn tươi như vừa mới cắt cành và vẫn cắm bình được 5 – 7 ngày. Hay khi bạn muốn xuất khẩu hoa cắt cành đi nước khác. Công nghệ bảo quản hoa bằng TOG đã được thử nghiệm thành công khi xử lý hoa cúc cắt cành xuất đi thị trường Nhật và cả những kho lạnh kéo dài đến 30 ngày. Tuy nhiên, để việc xử lý hoa cắt cành thành công đòi hỏi bạn thực hiện đúng quy trình chuẩn mà Gadot Israel khuyến cáo

Chat Facebook
  • Chào Shop!

  • Em bên Công Ty Bảo Quản Hoa Của Israel, Mong được tư vấn đến Shop ạ

  • Chat ngay