Đóng

QUY TRÌNH XỬ LÝ HOA

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XỬ LÝ CÁC LOẠI HOA SAU THU HOẠCH

Công ty Khang Ngọc Khánh chỉ áp dụng Quy Trình Công Nghệ Xử Lý từ ISRAEL. Từng loại hoa sẽ có Quy trình xử lý khác nhau. Theo đó:


Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay