Đóng

Bẫy Xanh Israel dùng bẫy bọ trĩ hiệu quả

BẪY XANH ISRAEL - BLUE TRAP DÙNG BẪY BỌ TRĨ

Bẫy xanh Israel - Blue Trap nhập khẩu Israel chuyên dùng bẫy bọ trĩ gây hại nông nghiệp làm vườn. Bẫy xanh bọ trĩ thu hút côn trùng, bọ trĩ bằng màu xanh và bắt côn trùng lại gây ra cái chất của chúng. Bẫy Xanh là sản phẩm sinh học, không hóa chất, không mùi vị