Close

Bột Kích Rễ Israel Cây Thân Gỗ Hormoril 6 (cột phải)

BỘT KÍCH RỄ ROOTING POWDER HORMORIL VỚI 0.6% I.B.A + 5% FUNGICIDE NGĂN NẤM BỆNH