Close

Bột Kích Rễ Israel Cây Thân Gỗ Hormoril 6

Bài viết mới nhất

Rooting Power Hormoril 6 và Hormoril T6 với thành phần ngăn ngừa nấm bệnh cho cây con, cây giâm chiết cành, cây nhân giống và đạt hiệu quả đến 90%

(Bột kích ra rễ Israel với T Fungicide - thành phần trị nấm bệnh)