Close

CÁC DUNG DỊCH XỬ LÝ HOA TẠI VƯỜN TOG ISRAEL

DANH SÁCH 12 CHẾ PHẨM T.O.G XỬ LÝ HOA CẮT CÀNH TẠI NHÀ VƯỜN TRỒNG HOA

Tập đoàn Gadot Israel với hơn 65 năm Nghiên Cứu và Kinh Nghiệm, được chứng nhận "Mang lại hiệu quả cho Xã Hội" từ Viện Công Nghệ Israel và được công nhận sự thành công. 12 mã T.O.G cho từng loại hoa cần xử lý