Đóng

Bột Kích Rễ Thân Gỗ Hormoril 6

– Bột kích rễ Hormoril 6 dành cho cây thân gỗ, thân cứng nói chung và thực vật xanh và Hormoril T6 (With Fungicide ngăn ngừa nấm bệnh)

Bột Kích Rễ Thân Gỗ Hormoril 6