Đóng

Bột Kích Rễ Cây Thân Mềm Hormoril 3

– Bột kích rễ Hormoril 3dành cho cây thân mềm, cây thân thảo nói chung và thực vật xanh và Hormoril T3 (With Fungicide ngăn ngừa nấm bệnh)