DUNG DỊCH ỨC CHẾ KHÍ ETHYLENE GÂY HẠI CHO HOA CẮT CÀNH TOG 75 NHẬP KHẨU ISRAEL