Đóng

Công ty Khang Ngọc Khánh VN

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KHANG NGỌC KHÁNH

CHUYÊN SỈ dung dịch xử lý hoa và Vật Tư Nông Nghiệp Israel. Khang Ngọc Khánh là công ty duy nhất tại VN được sủ dụng công nghệ Bảo Quản Hoa của tập đoàn Gadot Israel. Với hơn 7 năm trên thị trường chúng tôi đã tìm được "vị trí" cho chính mình cả về cả Công Nghệ và Uy tín thương hiệu

CÔNG TY KHANG NGỌC KHÁNH VỚI 2 LĨNH VỰC CHÍNH THUỘC NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KHANG NGỌC KHÁNH VỚI 2 LĨNH VỰC CHÍNH THUỘC NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ (MINIGARDEN BỒ ĐÀO NHA & GADOT ISRAEL) Công ty Khang Ngọc Khánh được…
Xem thêm