Đóng

TOG 3 – Quy Trình Xử Lý Hoa Baby theo công nghệ Israel

TOG 3 DUNG DỊCH CHẾ PHẨM XỬ LÝ HOA BABY NHẬP KHẨU ISRAEL

Dung dịch TOG 3 đặc biệt dành riêng để xử lý hoa Baby hay hoa Salem lâu tàn trong kho lạnh. Giúp hoa tươi lâu hơn, đẹp hơn và bung nụ đều tại giai đoạn cắm bình hoa