Đóng

Dung Dịch Xử Lý Hoa Kho Lạnh Tươi Lâu TOG 30

TOG 30 Dung Dịch Xử Lý Hoa Tại Nhà Vườn Trồng Hoa Theo Công Nghệ Israel

Dung dịch xử lý bảo quản hoa TOG 30 là chế phẩm đặc biệt dùng xử lý cho rất nhiều loại hoa cắt cành như Xử Lý Hoa Cẩm Chướng, Xử Lý Hoa Cát Tường, Xử Lý Hoa Lan Hồ Điệp, Xử Lý Hoa Hướng Dương và Khác...