Đóng

Giới Thiệu Công Ty Gadot Israel tại Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY MẸ LÀ TẬP ĐOÀN GADOT ISRAEL

Công ty Khang Ngọc Khánh ngoài lĩnh vực Trồng Cây Đứng Minigarden hay Trồng Rau Đứng Minigarden tự động tưới chúng tôi còn là đại diện độc quyền Sản Phẩm Vật Tư nông nghiệp Sạch của Israel từ tập đoàn Gadot Israel hơn 10 năm qua. Sản phẩm chủ chốt là CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ HOA CẮT CÀNH SAU THU HOẠCH TOG, LONGLIFE và Bẫy vàng sinh học Israel - Sticky Yellow Sheet hay Bột kích ra rễ nhanh ...