Đóng
Giảm giá!

Keo dính côn trùng Israel màu vàng (Cuộn 100m)

3,600,000 2,400,000

ĐVT Cuộn 100m
Kích thước Ngang 18cm x Dài 100m x 2 mặt
Mô tả SP Keo dính côn trùng Israel màu vàng là một tấm nhựa được tráng keo ở cả hai mặt. Côn trùng bị thu hút bởi màu vàng, và dính chặt vào tấm phủ bằng keo, không có khả năng thoát ra khỏi keo
Bảo hành 2 năm

Mô tả

STICKY YELLOW SHEET FOR CATCHING FILIES
Roll packaging: 100X 18 (with attached cutting knife)

A sticky yellow sheet trap is a plastic sheet coated with glue on both sides. Insects are attracted to the yellow color, and adhere to the sheet coated with glue, without the ability to release from the glue.

Bẫy dính tấm màu vàng là một tấm nhựa được tráng keo ở cả hai mặt. Côn trùng bị thu hút bởi màu vàng, và dính chặt vào tấm phủ bằng keo, không có khả năng thoát ra khỏi keo.

How to apply: 
The sticky yellow sheet can be glued to a wide variety of surfaces such as walls, columns, slabs, or hung between two columns, between two walls, between two trees, etc.

+ Ứng dụng Tấm dính vàng côn trùng Israel:

Tấm dính màu vàng có thể được dán trên nhiều loại bề mặt như tường, cột hoặc treo giữa hai cột, giữa hai bức tường, giữa hai cây, v.v.

Instructions for use:

Instructions for gluing on a surface: Cut the length of the sheet needed to cover the surface to which it will be glued. Gradually peel off the layer of paper while gluing to the surface, stretch and smooth the sheet while gluing, to ensure as wide a coverage of the surface as possible. After gluing the sheet to the surface, peel off the layer of paper on the exposed side of the sheet.

Hanging between two objects: When you want to hang the sheet between two objects, peel the paper from one end of the sheet and stick it to one object. Then, stretch the sheet towards the other bone and cut the required length. Then peel off the paper and attach to the other bone. Once the sheet is stretched, you can peel the rest of the paper on both sides of the sheet and expose the two adhesive surfaces. We recommend that the distance between the two objects should not exceed 4 meters. It is best to stretch the sheet during the hottest hours of the day to achieve maximum length.

Hướng dẫn cắt và dán trên bề mặt:

Cắt chiều dài của tấm giấy cần thiết để phủ lên bề mặt mà nó sẽ được dán. Bóc dần lớp giấy trong khi dán lên bề mặt, kéo căng và làm phẳng tờ giấy trong khi dán, để đảm bảo độ phủ của bề mặt càng rộng càng tốt. Sau khi dán tờ giấy lên bề mặt, bóc lớp giấy ở mặt tiếp xúc của tờ giấy.

Treo giữa hai đầu: Khi bạn muốn treo tờ giấy 2 đầu, hãy bóc tờ giấy từ một đầu của tờ giấy và dán vào một đầu. Sau đó, kéo căng tấm về phía xương còn lại và cắt theo chiều dài cần thiết. Sau đó bóc giấy và gắn vào phần xương còn lại. Sau khi tờ giấy được kéo căng, bạn có thể bóc phần giấy còn lại trên cả hai mặt của tờ giấy và để lộ hai bề mặt kết dính. Chúng tôi khuyến nghị rằng khoảng cách giữa hai đối tượng không được vượt quá 4 mét. Tốt nhất bạn nên kéo căng tờ giấy vào những giờ nóng nhất trong ngày để đạt được độ dài tối đa.