Đóng

Thuốc Nhuộm Hoa Lan Hồ Điệp Chậu (Chai 1L)

Màu Nhuộm Hoa Lan Hồ Điệp Trồng Chậu Công nghệ Israel

Hoa lan trồng chậu khi nhuộm đổi màu sẽ cần 1 công thức mới, 1 công nghệ mới để đảm bảo lên màu đẹp nhưng không rụng cánh hoa nhanh