BẪY BỌ TRĨ BẰNG KEO DÍNH MÀU XANH ISRAEL (CUỘN 100M) BLUE TRAP DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP