BỘT KÍCH RỄ ISRAEL Rooting Powder Hormoril T3 & Hormoril T6. Giới thiệu sản phẩm mới