Bột kích rễ Israel dành cho cây thân gỗ – Hormoril 6 & Hormoril T6 (giới thiệu sản phẩm mới)