Dung Dịch Rữa Hoa Ngăn Vi Khuẩn và Cân bằng pH trong nước bằng Bột TOG 6 của Israel