DIỆT BỌ TRĨ HAY DIỆT BÙ LẠCH BẰNG KEO BẪY XANHNHẬP KHẨU ISRAEL BLUE TRAP (30M BẪY XANH X 1.000M2)