DÙNG BỘT KÍCH RỄ ISRAEL THÂN MỀM ĐỂ KÍCH RA RỄ HOA LAN NHANH VÀ KHỎE (LOẠI THƯỜNG)