Nhân giống hoa cúc bằng giâm cành với bột kích rễ Israel cho cây thân mềm Hormoril 3 giúp rễ nhanh và khỏe hơn