DUNG DỊCH RỮA HOA CẮT CÀNH BẰNG BỘT TOG 6 VỚI 55% CLO VỆ SINH HOA SAU THU HOẠCH GIÁ 3.500 ĐỒNG CHO 11 LÍT NƯỚC