BỘT KÍCH RA RỄ ISRAEL TRONG GIÂM CHIẾT CÀNH HOA HỒNG (THÂN GỖ) – ROOTING POWDER HORMORIL 6