Đóng

XỬ LÝ HOA KHO LẠNH TOG

Bảo quản hoa kho lạnh bằng TOG khi bạn muốn hoa kéo dài từ 15 ngày đến 30 ngày trong kho lạnh với nhiệt độ 3 – 5 độ C nhưng vẫn tươi như vừa mới cắt cành và vẫn cắm bình được 5 – 7 ngày.

Chuyên Mục Khác