Bột Kích Rễ Cây Thân Gỗ Có Ngừa Nấm Bệnh – Hormoril T6 trong nhân giống cây Hoa Mua tại Đà Lạt 27.07.2020