Tự giâm chiết cành hoa hồng tại nhà bằng Bột Kích Rễ Israel Hormoril 6 (loại thường)